Nieuwsvan Dovenzorg

Uitnodiging jongerenkamp 2023

Beste jongelui of ouder, “Graag deel ik mijn goede herinnering, toen ik jong was, ging ik graag mee op kamp voor dove en slechthorende jongeren. Omdat ik slechthorend was en naar reguliere onderwijs en catechisatie ging, genoot ik extra van de kampweken. Het gaf ontspanning om onder de jongeren te zijn met dezelfde beperkingen. Nu […]

Lees meer

De tolkvoorziening

Dove leerlingen in het reguliere (‘horende’) onderwijs kunnen een tolk aanvragen. Dit geldt ook voor werksituaties zoals cursussen, trainingen, teambesprekingen, beoordelingsgesprekken, sollicitatiegesprekken enz.

Lees meer

Lawaaidoofheid is definitief

Bij langdurige blootstelling aan geluid van een hoog niveau treedt er een afname van het gehoor op. Dit wordt veroorzaakt door de plaatselijke beschadiging van de zintuigcellen in het slakkenhuis.

Lees meer

Tinnitus of oorsuizen

Op dit moment hebben ongeveer een miljoen Nederlanders verschijnselen van tinnitus. Tien procent daarvan heeft er echt last van. In dit artikel beschrijven we wat tinnitus inhoudt en hoe je ermee om kunt gaan.

Lees meer