Nieuwsvan Dovenzorg

De tolkvoorziening

Dove leerlingen in het reguliere (‘horende’) onderwijs kunnen een tolk aanvragen. Dit geldt ook voor werksituaties zoals cursussen, trainingen, teambesprekingen, beoordelingsgesprekken, sollicitatiegesprekken enz.

Lees meer

Lawaaidoofheid is definitief

Bij langdurige blootstelling aan geluid van een hoog niveau treedt er een afname van het gehoor op. Dit wordt veroorzaakt door de plaatselijke beschadiging van de zintuigcellen in het slakkenhuis.

Lees meer

Tinnitus of oorsuizen

Op dit moment hebben ongeveer een miljoen Nederlanders verschijnselen van tinnitus. Tien procent daarvan heeft er echt last van. In dit artikel beschrijven we wat tinnitus inhoudt en hoe je ermee om kunt gaan.

Lees meer

Gebarentaal leren

Gebarentaal, niet alleen voor doven! Wist u dat jonge kinderen veel sneller gebaren kunnen leren dan volwassen?

Lees meer