Tinnitus of oorsuizen

16-03-2022

Door Gerrie Ham
Artikel uit Doven-Contact April 2007

De kerkhervormer Maarten Luther had last van aanvallen van oorsuizen. Luther beschrijft dit als: “Alsof het met grote onstuimigheid door mijn linkeroor en gehele linkerwang bruist, als ruisende zeegolven; niet zozeer in mijn hoofd als wel daarbuiten.” Ook Charles Darwin en Vincent van Gogh leden aan oorsuizen.

Tinnitus is dus geen nieuw verschijnsel. Op dit moment hebben ongeveer een miljoen Nederlanders verschijnselen van tinnitus. Tien procent daarvan heeft er echt last van.
In dit artikel beschrijven we wat tinnitus inhoudt en hoe je ermee om kunt gaan.


Wat is Tinnitus Aurium?

Tinnitus Aurium, ook wel oorsuizen genoemd, betekent letterlijk gerinkel van of in de oren. Iemand met tinnitus neemt geluiden waar zonder dat er een bron aan te wijzen is. Men hoort dus geluiden die er niet zijn. Met hoort sis-, fluit-, brom- of pieptonen in één of beide oren. De geluiden kunnen hoog of laag, aanhoudend of afwisselend, hard of zacht zijn.

In 95% van de gevallen hoort alleen de Tinnitus-lijder deze geluiden. Ongeveer 25.000 Nederlanders met tinnitus ervaren zoveel ongemak, dat een normaal leven ernstig belemmerd wordt en ze psychosociale problemen ondervinden. Hierbij kan men denken aan opstandige en depressieve gevoelens.

Oorzaken
Vaak zijn de oorzaken van Tinnitus niet duidelijk. Soms wordt Tinnitus veroorzaakt door verwondingen, lawaai, medicijngebruik, hoge bloeddruk of infectieziekten. Tinnitus komt vaak voor met andere gehoorproblemen, zoals de ziekte van Ménière, (plotseling) gehoorverlies en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). Tinnitus is dan ook geen ziekte, maar een (bij-)verschijnsel van een ziekte.

Omgaan met Tinnitus
Enkele vormen van tinnitus kunnen behandeld worden, terwijl andere vormen onbehandelbaar en blijvend zijn. Wanneer het oorsuizen niet verholpen kan worden, zullen mensen met tinnitus moeten leren omgaan met oorsuisaanvallen. Dit acceptatieproces is vaak geen gemakkelijk proces. Het betekent vaak ook het aanpassen van je leven aan de oorsuisaanvallen. Omgevingen met veel lawaai kunnen het beste vermeden worden. Ontspanning en rust is erg belangrijk. Wie de aandacht richt op geluiden, hoort die geluiden steeds duidelijker. Zo hoort men het tikken van de klok alleen als men ernaar luistert. Om in te kunnen slapen kan het in die gevallen soms noodzakelijk zijn om stilte te voorkomen en in slaap te vallen met muziek. Wanneer men  slechthorend is, kan men deze methode echter niet toepassen. Voor hen is het belangrijk om zoveel mogelijk ontspanning te zoeken door bijvoorbeeld te wandelen. Stress en spanning verergeren over het algemeen de tinnitus. Sommige mensen met tinniuts dragen een tinnitusmaskeerapparaat. Dit apparaat produceert een maskerend geluid dat het gesuis of gepiep wegdrukt.

Onbegrip uit de omgeving
Ook kan men stuiten op onbegrip vanuit de omgeving. Het praten met lotgenoten kan daarom erkenning en herkenning geven. Anderen weten vaak niet wat het betekent om regelmatig aanvallen van oorsuizen te hebben. Het is dan ook belangrijk om hen voor te lichten over de tinnitusklachten, zodat zij meer begrip zullen hebben voor de tinnitus-lijder. Probeer samen met de omgeving te bespreken hoe zij de gevolgen van tinnitus ervaren en hoe men hier samen het beste mee om kan gaan. Sommige tinnitus-lijders slapen slecht en zijn hierdoor prikkelbaarder. Dat kan voor de omgeving lastig zijn. De problemen bespreken is belangrijk om begrip te geven en te ontvangen.

Meer informatie?
Wanneer u meer informatie wilt ontvangen over tinnitus,
kunt u de tinnitus-loket website bezoeken
of bellen: 0800 TINNITUS (0800 84 66 48 87).

Het loket weet waar u informatie, hulp, crisisopvang of lotgenotencontact kunt vinden. Het loket is geopend op kantoortijden en kan u in contact brengen met een hulpverlener.

Het Tinnitusloket is een samenwerkingsverband van het
Nederlands Tinnitus Platform (NTP),
de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)