Welkombij Dovenzorg

Onze dovendiensten

Eens per maand wordt ergens in het land een dovendienst gehouden door een predikant die de gesproken woorden ondersteunt met gebaren. Deze kerkdiensten zijn speciaal voor doven en slechthorenden.

Wij nodigen u / jou van harte uit deze dovendiensten bij te wonen. Komt u / kom jij ook?

Onze stichting

Dovenzorg stelt zich ten doel de dove naaste pastoraal te begeleiden door het verzorgen van dovendiensten, Bijbelvertellingen, catechisaties en Bijbelstudies. Onze werkzaamheden worden verricht op grond van Schrift en Belijdenis.

Lees meer

De Gebarenhof

Hier vind je gebaren die worden gebruikt voor woorden, namen, feestdagen enzovoorts uit de Bijbel. De Gebarenhof is ontstaan doordat er vaak geen gebaren waren die pasten bij onze gezindte.

Lees meer
DC magazine

Dovencontact

Wordt nu lid voor 7 euro per jaar!

Lees meer

Mediatheek

In deze mediatheek kunt u terecht voor lesmaterialen, uitgeschreven preken. roosters, foto albums en onze verantwoordingen.

Lees meer

Contact met Dovenzorg?

Kies zelf hoe jij gecontact wil worden!

Open het contactformulier
Contact