De tolkvoorziening

03-09-2022

De tolkvoorziening

Dove en slechthorende mensen hebben de mogelijkheid om een gebarentolk of schrijftolk in te zetten.  Een tolk verzorgt de communicatie tussen dove/slechthorende mensen en horende mensen. De tolk vertaalt gebarentaal naar gesproken taal en omgekeerd. Er kan worden getolkt in veel verschillende situaties, afhankelijk waar de tolk nodig is om te vertalen en de communicatie mogelijk te maken.

Dove leerlingen in het reguliere (‘horende’) onderwijs kunnen een tolk aanvragen voor een groot aantal uren per week. Ook voor de werksituatie kan een tolk aangevraagd worden. We denken daarbij aan cursussen, trainingen, teambesprekingen, beoordelingsgesprek, sollicitatiegesprekken, enz.
Maar ook privé kunt u een tolk inzetten tijdens al uw activiteiten waarbij communicatie is met horende mensen. Voorbeelden hiervan zijn: kerkelijke bijeenkomsten zoals kerkdiensten, catechisaties of huisbezoek, bezoeken aan een dokter of andere activiteiten.

Er zijn dan tolkuren nodig. De tolkvoorziening (tolkuren) kunnen aangevraagd worden bij UWV. www.UWV.nl/tolk.  Dove mensen hebben standaard recht op 30 tolkuren per kalenderjaar, doofblinde mensen op 168 tolkuren. Als er meer uren nodig zijn kan dit worden aangevraagd.

Bij deze aanvraag moet voor hen het volgende duidelijk zijn:
–Wat de reden is voor deze extra uren en
–Het aantal uren dat men nodig heeft

De uren kunnen slechts per kalenderjaar worden aangevraagd. Extra uren meenemen naar het volgende jaar is niet mogelijk.
U kunt kiezen uit verschillende soorten tolken:

Een schrijftolk (als u de gebarentaal niet of niet voldoende beheerst).
Een schrijftolk vertaalt van gesproken tekst naar geschreven tekst. Het is een manier van tolken voor doven en slechthorenden die niet gebarentaalvaardig zijn, een variant op de gebarentolk. Op www.schrijftolk.org kunt u meer lezen over wat de schrijftolk doet en hoe dit in zijn werk gaat.

Een gebarentolk (als u de gebarentaal beheerst), te weten:
De tolk Nederlandse Gebarentaal (NGT)
De tolk Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG)

Een gebarentolk vertaalt van gesproken Nederlands naar Gebarentaal en visa versa. Op www.tolkcontact kunt u alle relevante informatie vinden over wat een tolk doet. Tolkcontact is een voorlichtings- en bemiddelingsbureau voor het inzetten van tolken. Via Tolkcontact worden tolkgebruiker en tolk bij elkaar gebracht. Daarnaast kunt u bij Tolkcontact terecht voor alle informatie rondom het inzetten van tolken.

Wilt u zelf contactgegevens van een tolk zoeken, dan kunt u op de website van het Register Tolken Gebarentaal: www.stichtingrtgs.nl alle officieel geregistreerde tolken vinden. U kunt hier zoeken per woonplaats, regio of op naam. Via het bericht tolkenlijst op deze website, kunt u een actuele lijst van tolken vinden die ook ervaring hebben binnen de reformatorische kringen.

Belangrijk: op de site van het  RTG wordt niet bemiddeld voor een tolk. De site geeft slechts een opsomming welke tolken er geregistreerd zijn. U kunt ervoor kiezen om een tolk rechtstreeks te benaderen; van de meeste tolken staat hun emailadres of adres op de site van het RTGS vermeld.