Lawaaidoofheidis definitief

16-03-2022

Bron: DovenContact

Bij langdurige blootstelling aan geluid van een hoog niveau ( meer dan 80 dB ) treedt er een afname van het gehoor op. Dit wordt veroorzaakt door de plaatselijke beschadiging van de zintuigcellen in het slakkenhuis. Het slakkenhuis is dat gedeelte van het gehoororgaan waar geluidsgolven worden omgezet in zenuwprikkels die naar de hersenen gaan.

 

De afname van het gehoor zal in eerste instantie merkbaar worden door een toenemende slechthorendheid in het hoge tonengebied, vooral rondom de frequentie van 4000 Hertz, het spraakverstaanbaarheidsgebied. Het beschadigingsproces in het slakkenhuis is onomkeerbaar. De individuele gevoeligheid van aan geluid blootgestelde personen is verschillend en leeftijds-afhankelijk. Boven de leeftijd van 40 jaar wordt iedereen gevoeliger voor lawaai omdat de zenuwcellen dan ook verouderingsverschijnselen gaan vertonen. Ook mensen met reeds bestaande binnenooraandoeningen zijn gevoelig voor verdere beschadigingen door lawaai. Het slakkenhuis wordt immers in dezelfde mate door het lawaai getroffen, zonder dat de betrokkene daar zelf veel van merkt wegens zijn gehoorverlies.

De duur, het ritme en de sterkte van het aangeboden geluid en ook de individuele gevoeligheid van de mens bepalen het ontstaan van de lawaaibeschadiging.

Fabriekslawaai ligt vaak ver boven de grens van 80 dB. Lawaai bij popconcerten en motorwedstrijden kan tot 120 dB oplopen. Continu geluid is veel schadelijker dan onderbroken geluid, omdat de individuele zenuwcellen bij dit laatste dan de gelegenheid krijgen zich te herstellen. Bij continu geluid verloopt dit proces veel moeizamer. Behalve het feit dat mensen die in te hard lawaai werken een gehoorbeschadiging krijgen, raken zij ook sneller vermoeid en worden prikkelbaar. Men gaat hierdoor slechter functioneren.

Gehoorbeschadiging is onherstelbaar. Voorkomen is de enige oplossing. Primair moet men streven naar omstandigheden waar de gemiddelde geluidsbelasting ruim onder de 80 dB ligt. Dit is echter niet altijd mogelijk.

Gehoorbescherming zal dan de oplossing moeten geven. De gehoorbeschermer zal het geluidsniveau zodanig moeten afzwakken dat het geluid wat het binnenoor bereikt onder de 80 dB grens komt. Dus bijvoorbeeld bij lawaai van rondom de 100 dB zal de demping van het geluid méér dan 20 dB moeten bedragen.

Oorkappen en disposable oordoppen geven een demping over alle geluidsfrequenties, waarbij ook de spraakverstaanbaarheid afneemt. Enkele andere onplezierige effecten hiervan zijn knellen en transpireren.

Veel beter zijn de moderne gehoorbeschermers die speciaal op maat worden gemaakt. Deze zogenaamde otoplastieken filteren vooral de schadelijke tonen zodat spraakverstaanbaarheid mogelijk blijft.

Bron: Alpine Gehoorbescherming