Nieuwsvan Dovenzorg

Ouders van dove of slechthorende kinderen

Wanneer een vrouw in verwachting is, noemen we dat meestal in blijde verwachting. En terecht, want wat is het een wonder als een bevruchte eicel zich ontwikkelt tot een voldragen vrucht. We spreken ...

Lees meer

Schrijftolk gebruikt veyboard

Het Veyboard waarop alles wordt ingetypt, is gekoppeld aan een laptop, waarop de tekst verschijnt. Een dove of slechthorende persoon kan op de laptop alles lezen wat er gezegd wordt, en ook door wie het gezegd wordt.

Lees meer

Preekondertiteling op tablets

In het voorjaar 2014 is er in de Petrakerk van de Gereformeerde Gemeente van Hendrik Ido Ambacht gewerkt aan een systeem om dove en slechthorende leden meer bij de kerkdienst en het gemeenteleven te betrekken.

Lees meer