Gebarentaal leren

16-03-2022

Gebarentaal, niet alleen voor doven!

Tijdens dovendienst zaten jonge kinderen vooraan. Ze konden niet stil zitten. Er zaten 2 dove en 4 horende kinderen, ze praten met elkaar in gebaren, de oudste wijze meid zei elke keer, “stil joh, probeer es te luisteren naar dominee”. De horende kinderen konden ook gebaren gebruiken, ze zijn zussen en vriendin.

Elke woensdagochtend hebben wij de gebarenles op basisschool, dan komt de moeder van meisje, die doof is, ons leren. Want elke woensdag komt dove meisje bij ons klas. Door leren van de gebaren konden wij praten met dove meisje.

Kapster die regelmatig haar van dove kinderen deed knippen, is pas begonnen met gebarencursus te volgen, zij vindt zo leuk om met dove kinderen te praten in de gebaren. Anders is zo moeilijk om elkaar te begrijpen zonder gebaren. Die kinderen vinden nu helemaal leuk om gewoon met kapster in eigen taal te praten.

Kleine neefje of kleine nichtje wordt al jong geleerd met gebaren door de ouders. Dus dove tante of dove oom kunnen gezellig communiceren met kleine kinderen. Wat ook wel belangrijk is voor de toekomst.

Wist u dat jonge kinderen veel sneller gebaren kunnen leren dan volwassen?
Uit mijn ervaring bijv. in Roemenie.. We waren zo verbaasd hoe die Roemeense kinderen zo veel belangstelling heeft voor de gebarentaal. Ze hebben te voren goed geoefend voordat wij komen en de volgende 2 weken hebben we hen veel geleerd, ze konden nu al goed vingerspellen en leuke gebaren gebruiken. Ja het kwam ook door hun “moeder van kindertehuis”, Ingrid v/d Velden. Ook zij heeft veel belangstelling voor de doven, vroeger toen zij nog in Nederland woont.

Zie u niet hoe belangrijk het is om jonge kinderen al snel beginnen met gebaren leren? En ook als een volwassene bijvoorbeeld bezig is met een gebarencursus, probeert de horende kinderen erbij te betrekken.

Bijvoorbeeld de dove kinderen zelf zouden het heel leuk vinden als andere kinderen ook gebaren kunnen gebruiken. Hun school staat meestal niet in eigen dorp of stad, vaak moeten ze lang reizen. Dan hebben ze minder contact met dorpsgenoten, en daardoor kunnen ze sneller eenzaam voelen als ze ouder worden.

Wil

Jij

Gebaren

Leren

Van Dale Basiswoordenboek Nederlandse Gebarentaal

ederland telt ongeveer 30.000 doven voor wie gebarentaal de moedertaal is. Daarnaast zijn er docenten, studenten, tolken en ouders van dove kinderen die ook “gebaren”. Zij gebruiken woordenboeken, maar ook websites of dvd’s met filmpjes om gebaren op te zoeken.

Het woordenboek is samengesteld door het  Nederlands Gebarencentrum (www.gebarencentrum.nl)  en bevat 3.000 standaardgebaren

Elk gebaar wordt omschreven met een tekening. Een abstract poppetje heeft op elk plaatje een andere gezichtsuitdrukking, en pijlen geven de bewegingen van de handen aan. Bij elk gebaar staat een voorbeeldzin. Het opzoeken gaat alfabetisch; bij een woord staat het gebaar vermeld.

Achterin het boek vinden we een bijlage met illustraties van topografische naamgebaren en gebaren voor getallen. Voorin vinden we meer informatie over de Nederlandse Gebarentaal en een beknopte grammatica.

Het boek is vanaf heden te koop voor € 39,95 en vormt een belangrijke aanvulling op de bestaande materialen op dit gebied . Voor wie op een of andere manier te maken heeft met doven, is dit boek een zeer waardevol hulpmiddel.