Overzicht bestuurvan Stichting Dovenzorg

Naam Functie Tijd
Ds. W. Harinck Voorzitter / Dovenpastor van 1988 tot heden
Ds. W.J. Karels Tweede voorzitter / Dovenpastor van 1996 tot heden
Ds. P.C. Vlot Dovenpastor van 2021 tot heden
Dhr. M. van Belzen Secretaris van 2018 tot heden
Dhr. M.F. Vroon Penningmeester van 2011 tot heden
Mevr. G. Stevens Lid van 2019 tot heden
Dhr. R. G. van Leeuwen Lid van 2007 tot heden
Mevr. A.C. van Dam Lid van 1990 tot heden
Mw. H. Pul Lid van 2022 tot heden