Club 'De Roepstem' Werkendam

 

 

De naam
De club heeft de naam ‘De Roepstem’ gekregen. Deze naam is gebaseerd op Jesaja 40. Jesaja heeft het hier over Johannes de Doper, die een ‘stem des roependen in de woestijn’ is. Johannes mocht de komst van de Heere Jezus aankondigen en de mensen oproepen tot bekering. Het wàs en ìs de belangrijkste boodschap. Alle mensen om hem heen konden het horen. Onze doven kunnen die stem niet horen of minder horen met hun lichamelijke oren. Toch komt op de club deze roepstem tot de kinderen, met behulp van gebaren. Wat zou het groot zijn als de Heere ook deze roepstem wil heiligen aan de harten van de kinderen!

Ontstaan
Sinds het najaar van 2007 is er in Werkendam een club voor dove- en slechthorende kinderen. Veel ouders zagen destijds de noodzaak vanwege de achtergrond van de scholen die hun kinderen bezochten. De eerste jaren van deze club waren er 10 tot 15 kinderen in de leeftijd van ca 4 tot 12 jaar die deze club op zaterdagmiddag bezochten. Voor ouders was er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. De zaterdagmiddag werd verdeeld met een Bijbelverhaal en een creatief gedeelte.

Catechisatie
Vanaf 2010 was er voor de oudere kinderen behoefte om catechetisch onderwijs te ontvangen. In eerste instantie verzorgt door ds. M. Karens, en vanaf 2012 tot heden worden deze lessen verzorgt door ouderling. M. van Belzen uit Werkendam. Door de jaren heen bleef de aanwas van jonge kinderen helaas uit en is er rond het 10-jarig bestaan van de club besloten om het Bijbelverhaal en creatief gedeelte te laten vervallen en alleen verder te gaan met de catechisatielessen. De avond wordt verdeeld in 2 gedeelten, mevr. M. Beens uit Leerdam verzorgt een Bijbels onderwerp en ouderling M. van Belzen behandeld een gedeelte uit de Belijdenisgeschriften. Daarnaast is er veel ruimte voor onderlinge contacten. Maandelijks komen onze dove jongeren rondom Gods Woord bij elkaar om onderwijs te ontvangen. We komen de maanden augustus t/m mei (uitzondering december) bij elkaar op vrijdagavond in een zaal van de Bethelkerk te Werkendam.

Voor verdere informatie en/of vragen: mvbelzen@solcon.nl

 

 

 

Kinderen aan het knutselen op de club
Kinderen aan het knutselen op de club