Leden en donateurs

Wilt u een gift geven?

Giften
Uw eventuele gift kunt u overmaken op:
– NL88RABO 0351 9409 52
– Ten name van Stg Dovenzorg Ger. Gem.

ANBI
De stichting is een door de Belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften aan de Stichting Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten kunnen daarom in aanmerking komen voor giftenaftrek bij inkomsten- of vennootschapsbelasting. Of dat voor uw giften geldt, hangt af van uw persoonlijke situatie en de door de Belastingdienst hiervoor vastgestelde grenzen.

Stichting Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten valt onder de groepsbeschikking van de Belastingdienst voor het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten en heeft daarom geen eigen ANBI-beschikking. De wettelijk verplichte ANBI-informatie van de stichting is te vinden op de algemene website van het kerkverband Gereformeerde Gemeenten op deze website. Hier vindt u altijd de meest recente ANBI-informatie.

Hiernaast vindt u een link naar de financiële verantwoording. https://www.gergeminfo.nl/anbi-stichting-dovenzorg