Een schrijftolkgebruikt veyboard

16-03-2022

De schrijftolk is relatief onbekend binnen de tolkvoorziening.

 

Hoe werkt een schrijftolk?
Een schrijftolk typt met een speciaal toetsenbord, dit is het Veyboard. Alles wat er wordt gezegd, wordt door de schrijftolk hierop ingetypt. Op dit veyboard typt de schrijftolk lettergrepen in en geen losse letters, hierdoor kan de schrijftolk de spreeksnelheid bijhouden. Afhankelijk van de spreeksnelheid typt de schrijftolk letterlijk of samengevat in wat er wordt gezegd.

Het Veyboard waarop alles wordt ingetypt, is gekoppeld aan een laptop, waarop de tekst verschijnt. Een dove of slechthorende persoon kan op de laptop alles lezen wat er gezegd wordt, en ook door wie het gezegd wordt. Zo wordt communicatie tussen de dove of slechthorende en de horende vergemakkelijkt.

Een schrijftolk is met name geschikt voor dove, slechthorende mensen die niet gebarenvaardig zijn. Dat is vaak vooral het geval bij mensen met een auditieve beperking die pas op latere leeftijd is ontstaan.