Jubileumreis naar HeidelbergIn mei 2011

19-01-2022

In de meivakantie 2011 maakte Dovenzorg met een groep van 36 mensen de zogenaamde jubileumreis. Vakantie-Idee Kreijkes had een mooie reis voor ons uitgestippeld naar Heidelberg.

Omdat bij dovendiensten nooit gepreekt wordt uit de Heidelbergse catechismus, is bij de avondsluitingen uitvoerig aandacht besteed aan deze Catechismus. Ouderling Agteresch behandelde op maandagavond Zondag 4 uit het stuk der ellende, ds. W. Harinck behandelde de volgende avond Zondag 17 uit het stuk der verlossing. Op woensdagavond sprak ds. W.J. Karels over Zondag 33 uit het stuk der dankbaarheid en de laatste avond sprak ds. Karens over Zondag 45 (het gebed).

In Heidelberg hebben we de kerk van ds. Heck bezocht.
Hij is predikant van de Selbständige Evangelisch-Reformierte Kirche (SERK) Heidelberg
Bergheimer Straße 147 (Firma Landfried)
69115 Heidelberg.Tel.: +49 (0)6221/7194958
Dienst: zondag, 9 uur; algemene catechisatie: 11 uur

Heidelberg is de stad waaraan de Heidelberger Catechismus (1563) zijn naam ontleent. Een van de twee opstellers, Zacharias Ursinus, was hoogleraar in de dogmatiek aan de universiteit van Heidelberg. In Heidelberg merk je niets meer van ‘de Heidelberger’. Daar moet verandering in komen, vindt ds. S. Heck. Hij hoopt dat na enige jaren in vele Duitse steden de reformatorische leer weer wordt verkondigd, en dat Heidelberg én de Heidelberger Catechismus daarin een belangrijke rol zullen spelen.”

Op de vraag van één van onze doven hoeveel gezinnen er ’s zondags komen, antwoordde ds. Heck, dat er behalve zijn eigen gezin ook nog twee andere gezinnen een poosje de diensten bezochten, maar helaas komen ze niet meer.

Ds. W. Harinck, die de toespraak van ds. Heck vertaalde, wenste hem namens Dovenzorg toe dat de Heere onze dierbare Heidelbergse Catechismus ingang zal doen vinden bij velen in Duitsland.

We bezochten die week ook nog Neustadt waar Zacharias Ursinus, een van de opstellers van de Heidelbergse Catechismus, de laatste vijf jaar van zijn leven professor was aan de Gereformeerde Theologische opleiding.

Verder bezochten we nog Herborn, waar Caspar Olevianus, de andere opsteller van de Heidelbergse Catechismus, de laatste jaren van zijn leven predikant en professor was.

We kunnen terugzien op een geslaagde jubileumreis.