Doventolkregeling

16-03-2022

Dove leerlingen in het reguliere (‘horende’) onderwijs kunnen een tolk aanvragen voor een groot aantal uren per week. Ook voor de werksituatie kan een tolk aangevraagd worden. We denken daarbij aan cursussen, trainingen, teambesprekingen, beoordelingsgesprek, sollicitatiegesprekken, enz.

 

Hoe komt u in aanmerking voor tolkuren in de leefsituatie?
Voor het aanvragen van tolkuren voor de leefsfeer moet u een aanvraagformulier invullen. U kunt dit formulier downloaden vanaf de website of schriftelijk aanvragen bij Tolknet.org. Omdat het duidelijk moet zijn dat u doof of zwaar slechthorend bent en bent aangewezen op een doventolk, moet u bij uw eerste aanvraag een verklaring meesturen van uw huisarts of uw KNO-arts.
Deze verklaring is niet nodig als u:
* dovenonderwijs volgt of heeft gevolgd;
* ingevolge de Wet WIA tolkuren in de werk- en onderwijssituatie vergoeding ontvangt of heeft ontvangen. U kunt er dan mee volstaan een schriftelijk bewijs daarvan bij het aanvraagformulier te voegen (bijvoorbeeld een kopie van het inschrijfbewijs van de school of van de UWV-beschikking).

Dove mensen hebben standaard recht op 30 tolkuren per kalenderjaar,
doofblinde mensen op 168 tolkuren.


Soorten tolken

U kunt kiezen uit verschillende soorten tolken:
een gebarentolk (als u de gebarentaal beheerst), te weten:
– de tolk Nederlandse Gebarentaal (NGT); en
– de tolk  Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG)
– een schrijftolk (als u de gebarentaal niet of niet voldoende beheerst)
Nadat u van ons een beschikking hebt gekregen, kunt u een tolk aanvragen.


Hoe vraagt u een tolk aan?

Als u niet zelf een geschikte tolk kent, kunt u zich laten helpen bij het vinden van een tolk.
Voor bemiddeling bij tolkopdrachten verwijzen wij u naar Tolknet.org.
Als u een voorziening heeft, zijn er aan deze dienst voor u geen kosten verbonden.

Wilt u zelf contactgegevens van een tolk zoeken, dan kunt u op de website van het Register Tolken Gebarentaal: www.stichtingrtg.nl officieel geregistreerde tolken oproepen. U kunt hier zoeken per woonplaats of regio. Belangrijk: op de site van het  RTG wordt niet bemiddeld voor een tolk. De site geeft slechts een opsomming welke tolken er geregistreerd zijn. U kunt ervoor kiezen om een tolk rechtstreeks te benaderen; van de meeste tolken staat hun emailadres of adres op de site van het RTG vermeld.


De kosten van de tolkopdracht worden door de tolk bij Menzis gedeclareerd
.
U dient wel zelf bij te houden hoeveel uren u al verbruikt heeft.
In bijzondere situaties kunt u meer uren toegewezen krijgen, maar die dient u dan wel vooraf  aan te vragen bij het team Doventolkuren. Bij deze aanvraag moet voor hen het volgende duidelijk zijn:
– wat de reden is voor deze extra uren en
– het aantal uren dat men nodig heeft
De uren kunnen slechts per kalenderjaar worden aangevraagd.

Extra uren meenemen naar het volgende jaar is niet mogelijk.