Club 'Het Visnet' Tholen

Jongerenclub Dovenzorg Tholen

We komen ongeveer acht keer in een seizoen met vijf jongeren (van 18-21 jaar) samen rondom het geopende Woord. Het is altijd fijn om eerst even bij te praten. Na het zingen van een psalm en gebed lezen we samen een gedeelte uit Gods Woord. We zijn op dit moment bezig met Bijbelstudies over de brieven uit Openbaring. Er wordt nagedacht over de betekenis van de teksten. Wat staat er? Wat wordt ermee bedoeld? Wat kunnen wij ervan leren? Het is fijn om zo met elkaar na te denken over het onderwijs uit de Bijbel. Daarnaast is er ook ruimte voor vragen. We denken na over allerlei onderwerpen, zoals: belijdenis doen, verschillen in godsdiensten en kerken, tijdsbesteding, mobielgebruik, enz.

Na de Bijbelstudie doen we soms een spel, of we zitten gezellig met elkaar te kletsen.

De tijd vliegt altijd om. We hebben steeds weer genoeg met elkaar te delen.