Club 'Het Visnet' Tholen

Het Visnet in Tholen

De club in Tholen heeft de naam ‘Het Visnet’. Waarom deze naam?
Het visnet bepaalt ons bij de wonderbare visvangst (Lukas 5). De discipelen hebben de hele nacht niets gevangen. Dan geeft de Heere Jezus een bevel aan Petrus. Een bevel met een belofte! ‘Werp uw netten uit, om te vangen!’ Gehoorzaam doet Petrus wat Zijn Meester zegt. Het net stroomt vol met vissen. Wat een wonder! Dan worden de discipelen geroepen: ‘Ik zal u vissers van mensen maken.’ De discipelen gaan met de Heere Jezus mee. Overal wordt het net van het Evangelie uitgeworpen. Er worden zondaren getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar Licht. Dat werk gaat door. De Heere Zelf zal zorgen voor de vangst!

Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien… (Jes. 53 : 10)

Zij komen aan, door Godd’lijk licht geleid,
om ’t nakroost, dat den HEER’ wordt toebereid,
te melden ’t heil van Zijn gerechtigheid
en grote daden. (Psalm 22 : 16)

Kinderen luisterend naar een verhaal
Kinderen luisterend naar een verhaal

Clubinformatie

Voor wie?
Voor dove of slechthorende kinderen en jongeren van ongeveer vier tot en met twintig jaar. Iedereen is van harte welkom! De lessen worden gegeven aan kinderen en jongeren uit verschillende plaatsen en van verschillende kerkverbanden.

Door wie?
Het onderwijs wordt op dit moment gegeven door Elly Bout en Jacqueline Baaij uit Tholen.
Elly geeft Bijbelonderwijs aan een aantal kinderen en een paar jongeren met een verstandelijke beperking. Jacqueline geeft leiding aan een groepje jongeren van 16 t/m 20 jaar.

Wat is de inhoud van de lessen?
In de afgelopen jaren zijn in de groep van Elly geschiedenissen uit het OT behandeld. Zij gaat nu verder met vertellingen uit het NT. Elke maand wordt er een boekje voor de kinderen gemaakt van de vertelling met mooie platen. Deze platen zijn getekend door mw. M. Janse-Van der Hart. Er wordt verteld met een doventolk erbij en de platen worden tijdens het vertellen via een beamer weergegeven. Dit zorgt voor een goede visuele ondersteuning.
Na de vertelling wordt er een nieuwe psalm met gebaren aangeleerd. De kinderen krijgen de tekst (met plaatjes van de bijbehorende gebaren) mee. Als de nieuwe psalm aangeleerd is, is het tijd om te gaan knutselen! Elke keer wordt er weer iets leuks gemaakt. De kinderen krijgen een boekje met de vertelling en met vragen en opdrachten mee naar huis.

Jacqueline heeft in de achterliggende tijd met de jongeren een gedeelte van de Dordtse Leerregels behandeld. We hebben ook Bijbelstudies gehouden over het gebed. Er zijn open gesprekken over allerlei onderwerpen, ook over vragen waarmee
de jongeren lopen. Na de pauze doen we soms een spel, of we kletsen gezellig met elkaar. Het is steeds weer een fijn moment van bezinning en ontmoeting!

Waar worden de lessen gegeven?
In één van de zalen van de Rehobôthkerk in Tholen. De groep van Elly begint gezamenlijk met de ouders erbij. Na de opening verlaten de ouders de zaal. Voor hen is er gelegenheid om gezellig ‘bij te praten’ onder het genot van koffie of thee. Na de les eindigen we de middag weer gezamenlijk. Dhr. M. Geluk uit Tholen zorgt samen met zijn vrouw altijd voor de praktische zaken, zoals klaarzetten, koffie schenken, opruimen, e.d.

Wanneer vinden de lessen plaats?

In de maanden september, oktober, november en in de maanden januari tot en met mei. In december is er altijd een ontmoetingsdag voor doven en slechthorenden in Dordrecht. In de zomermaanden juni, juli en augustus is het geen club.
De club van Elly wordt gehouden op zaterdagmiddag van ongeveer 14.30 – 16.15 uur.
De jongerenclub komt samen op vrijdagavond
van ongeveer 19.15 – 21.30 uur.

Datums groep Elly 2022-2023:
24-09, 22-10, 19-11, 28-01, 25-02, 25-03, 28-04,
27-05/3-06

Datums groep Jacqueline 2022:
30-09, 28-10, 25-11 (de rest volgt later)

Wat zijn de kosten?
Er zijn voor ouders geen kosten aan het clubbezoek verbonden. Alles wordt gefinancierd vanuit Dovenzorg. Reiskosten kunnen ook gedeclareerd worden.