cer
      U bevindt zich hier :  HomeSitemap

Sitemap Dovenzorg

Voorlichtingssite Stichting Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten.
Stichting Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten geeft informatie
over aangepaste kerkdiensten, catechisaties, contactblad DovenContact enz.

Stichting Dovenzorg van de Gereformeerde Gemeenten.
Stichting Dovenzorg van de Gereformeerde Gemeenten zet zich al 50 jaar in
voor kerkdiensten, catechisaties en Bijbels onderwijs aan doven en slechthor

DovenContact, 2 maandelijkse blad Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten.
DovenContact is het twee maandelijkse contactblad van de Dovenzorg.
Hierin staan preken, meditaties, nieuwe ontwikkelingen en activiteiten.

Aangepaste kerkdiensten voor doven en slechthorenden
Stichting Dovenzorg van de Gereformeerde Gemeenten
verzorgt aangepaste kerkdiensten.

Bijbelse werkboeken en ander lesmateriaal van Dovenzorg.
Bijbelse werkboeken en ander lesmateriaal van Dovenzorg zorgt
dat ook doven en slechthorenden het woord van God leren kennen.

Gebarentaal voor doven leren.
Hier vindt u informatie over de gebarentaal voor doven en slechthorenden

Contactformulier van Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten.
Contactformulier van Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten geeft u/jou gelegenheid
om een e-mail te sturen.

Mevr. N. van Hartingsveldt nam afscheid van bestuur Dovenzorg.
Na vele jaren nam mevr. N. van Hartingsveldt op vrijdagavond 4 november 2011 afscheid als bestuurslid van Stichting Dovenzorg van de Gereformeerde Gemeenten.

Doofheid, een onbegrepen handicap. Opvang in gezin en door ouders.
Doofheid, een onbegrepen handicap. Opvang in gezin en door ouders.

Opgevraagde webpagina niet gevonden op Dovenzorg.nl.
De opgevraagde pagina is niet gevonden op de site van Dovenzorg
van de Gereformeerde Gemeenten.

Doventolkregeling. Tolk nodig voor school of werk?
Dove leerlingen in het reguliere ('horende') onderwijs kunnen een tolk aanvragen.
Ook voor cursussen, beoordelingsgesprek, sollicitatiegesprekken, enz

Doventolken Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten.
Doventolken Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten.

Tinnitus Aurium, oorsuizen.
Tinnitus Aurium of oorsuizen is een ooraandoening in één of beide oren.

Catechisatie voor doven en slechthorenden. Dovenzorg
Dovenzorg helpt doven en slechthorenden d.m.v. catechisaties
om hun bijbelkennis te vergroten.

Lesmateriaal Heidelberger catechismus Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten.
Lesmateriaal Heidelberger catechismus ontwikkeld door Dovenzorg Gereformeerde van de Gemeenten. De doven en slechthorenden krijgen hierin onderwijs.

Dordtse leerregels Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten.
Op de Nationale Synode van de gereformeerde kerken ( gehouden van 1618–1619 )
zijn de Dordtse Leerregels samengesteld.

Catechisatierooster van Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten.
Catechisatierooster van Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten geeft aan
waar en wanneer deze worden gehouden.

Catechisaties Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten in Werkendam.
Speciale aangepaste catechisaties voor doven kinderen in regio Werkendam.
Verzorgd door Dovenzorg van de Gereformeerde Gemeenten.

Catechisaties Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten in Tholen.
Speciale aangepaste catechisaties voor doven kinderen in regio Tholen.
Verzorgd door Dovenzorg van de Gereformeerde Gemeenten.

Catechisaties Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten in Kampen.
Speciale aangepaste catechisaties voor doven kinderen in regio Kampen.
Verzorgd door Dovenzorg van de Gereformeerde Gemeenten.

Bijbelstudie Ora et Labora Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten.
Christelijke vereniging “Ora et Labora” van Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten
stimuleert de onderlinge contacten van doven en slechthorenden.

Godswoord verbreidt door Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten.
Godswoord ( de Bijbel) verbreidt door Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten onder doven- en slechthorenden

Vergaderrooster Chr. Vereniging “Ora et Labora” Dovenzorg.
Vergaderrooster Christelijke vereniging “Ora et Labora” van Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten geeft de vergaderdagen aan.

Dovenweekenden van Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten.
Dovenweekenden van Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten geeft aan doven en slechthorenden een zinvol weekend. B.v. Samen naar kerkdiensten in een gastkerk.

Ontmoetingsdagen van Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten.
Ontmoetingsdagen van Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten zijn samenbindend in woord en daad.

50 jarig jubileum Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten.
1961 tot 2011. Het 50 jarig jubileum Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten is een mijlpaal. Een gedenkteken dat naar boven wijst. Naar Gods goedheid.

Jubileumreis Dovenzorg naar Heidelberg in Duitsland.
Een gezellige jubileumreis van de leden van Dovenzorg naar Heidelberg. Heidelberg is de stad waaraan de Heidelberger Catechismus (1563) zijn naam ontleent.

Adverteerders, hun gegevens in Dovenzorg Dovencontact.
Adverteerders in Dovencontact, hun websites, hun e-mailadressen etc.
vind je hier terug op Dovenzorg.nl

Leden en donateurs van Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten.
Leden en donateurs van Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten
ondersteunen de stichting.

Sitemap van Dovenzorg van de Gereformeerde Gemeenten.
De Sitemap van Stichting Dovenzorg van de Gereformeerde Gemeenten geeft direct een overzicht van alle webpagina's. Verspreiding van Gods Woord staat centraal.

Disclaimer van Stichting Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten.
Disclaimer van de Stichting Dovenzorg van de Gereformeerde Gemeenten.

Interessante links op Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten.
Interessante links voor doven en slechthorende mensen op Dovenzorg.nl.
De voorlichtingssite van de Stichting Dovenzorg van de Gereformeerde Gemeenten

Drie formulieren van Enigheid
Drie formulieren van enigheid.

Rooster kerkdiensten Dovenzorg van de Gereformeerde Gemeenten.
Het rooster van de aangepaste kerkdiensten van de Stichting Dovenzorg
van de Gereformeerde Gemeenten.

Uitgeschreven preken Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten.
De preken, gebruikt in de aangepaste dovendiensten, kunnen op een later tijdstip
nog eens worden nagelezen.

Geschiedenis en 50 jarige jubileum Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten.
Vijftig jaar Dovenzorg! Dat mag niet onopgemerkt voorbijgaan.
Daarom besloot het bestuur van de Stichting Dovenzorg om een gedenkboek
uit te geven.

Een schrijftolk typt met een speciaal toetsenbord (veyboard).
Alles wat er wordt gezegd, wordt door de schrijftolk hierop ingetypt.
Op dit veyboard typt de schrijftolk lettergrepen in en geen losse letters


naar boven