Over ons

Dovenzorg stelt zich ten doel de dove naaste pastoraal te begeleiden door het verzorgen van dovendiensten, Bijbelvertellingen, catechisaties en Bijbelstudies. Onze werkzaamheden worden verricht op grond van Schrift en Belijdenis (Formulieren van Enigheid). We zijn een kerkelijke organisatie, waarbij de doelgroep zich bevindt in de gehele breedte van de gereformeerde gezindte.

Zes keer per jaar wordt het blad Doven-Contact uitgegeven, waarin altijd een meditatie en een preek is opgenomen. Ook wordt zes keer per jaar een preek gedrukt, die wordt verspreid onder doven en andere belangstellenden.

Een belangrijke doelstelling is ook het bevorderen van de onderlinge contacten. Daarvoor worden ontmoetingsdagen en vakantieweken georganiseerd.